Pottsepp – kuidas teda valida?

Alljärgnevalt anname omalt poolt mõned nõuanded selle kohta, kuidas valida pottseppa.

 • Kindlasti tuleb küsida, kas pottsepal on olemas kehtiv kutsetunnistus. Seda saab teha ka ise, külastades kutsekoja kodulehte http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused
 • Vastavalt tuleohutuse seadusele võib kütteseadmeid ehitada ja paigaldada vaid kehtiva kutsetunnistusega pottsepp. (Mõelge, kas istuksite perega reisilennukisse, mille piloodil puudub juhtimisõigus?)
 • Kutsetunnistusega pottsepad leiab ka Eest Pottseppade Liidust, http://www.pottsepad.ee/liikmed/
 • Ära otsusta pottsepa valikul vaid telefoni vestluse ja esmase hinnapäringu põhjal. Saage kokku, vaadake objekt üle, vahetage mõtteid. Ühe hea pottsepa omadus on see, et aitab kliendil erinevaid versioone välja pakkuda paigutuse, materjali valiku, kujunduse jne vallas.
 • Laske pottsepal koostada kirjalk hinnapakkumine.
 • Kui hinnapakkumine ja pottsepp sobib, siis enne tööde algust sõlmige töövõtu leping. See on mõlema poole jaoks oluline. Pange kirja tehtava töö kirjeldus, tööde maksumus, tähtaeg, kes tarnib matejali, utiliseermise tingimused jpm
 • Pärast tööde lõppu peab pottsepp väljastama kütteseadme passi koos kasutusjuhendiga.
 • Pottsepp annab oma tehtud tööle vähemalt 2 aastase garantii. Pane küll tähele, et kui klient ei suuda tõendada, et valmistatud küttesüsteemi pole puhastanud kutseline korstnapühkija, siis on pottsepal õigus antud garantiist taganeda.

Kütteseadme passi väljastamine

Kütteseadme valmimise järel väljastame kütteseadme passi, mis on seadusega nõutud dokument. Passis tuuakse välja ehituseks kasutatud materjalid, kamina mass, kütmise juhend, garantii tingimused  ja muu tehniline informatsioon.

Korstnapühkija valimine

 • Selleks, et tulevikus tekkida võivaid probleeme vältida tasuks korstna ja ahjude pühkimisega seotud tegevused kutsetunnistusega korstnapühkija hoolde usaldada. Korstnapühkija kutsetunnistuse kehtivust on võimalik kontrollida siin http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused
 • Sellel veebilehel on välja toodud nende korstnapühkijate valik, kes on MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koja liikmed  http://www.korsten.ee/korstnapyhkijate-kontaktid
 • Juhul kui ei ole võimalik tõendada seda, et juba olemas olevat küttesüsteemi on puhastanud kutseline korstnapühkija, siis on pottsepal õigus oma tööle antud garantiist taganeda. Sellisel juhul on peamiseks tõendusmaterjaliks korstnapühkimise akt. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1335/4895/13355089.pdf
 • Korstnapühkimise akti on oluline ka kodu kindlustamisega seotud erinevate juhtumite juures.

Vaata lähemalt meie pakutavate teenuste kohta käivat infot:

Pottsepp - kuidas teda valida?